تیم ساز24 با کامل احترام و علاقه به شیوه های زیر با گروه های مختلف می تواند همکاری کند:

اگر نوازنده اید: نمونه کار خود را برای ما ارسال کنید. برای ضبط مرور سازها به کمک شما نیازمندیم.(مسئول هنری: محمد نایینی)

اگرفروشگاهید: جهت همکاری، اطلاعات فروشگاه و تعداد محصولی که برای ارایه دارید را در این فرم پر بفرمایید(مسئول فروش: امیرمحمد یاسریان)

اگر آموزشگاهید: جهت همکاری، اطلاعات اموزشگاه و عکس/فیلم و جدول زمانبندی برای ثبت نام هنرجویان را ارسال و فرم زیر را کامل بفرمایید(مسئول فروش: امیرمحمد یاسریان)

اگر گرافیستین: نمونه کار و رزومه خود را برای ما ارسال کنید.برای طراحی به کمک شما نیازمندیم(مسئول گرافیک: سیما ساعدی)

اگر عکاس/فیلمبردارین: نمونه کار و رزومه خود را برای ما ارسال کنید.برای طراحی به کمک شما نیازمندیم(مسئول تولید محتوا: حسین جعفری)

اگر وردپرس کارین: رزومه خود را برای ما ارسال کنید.برای طراحی و تکمیل سایت و UI/UX به کمک شما نیازمندیم(مسئول ‏IT: امید فرهانی)